№ 29 (86):

ДАК відмовила Сумським вишам

Перша шпальта   

На засіданні Державної акредитаційної комісії (ДАК) розглянуто матеріали перевірок ряду Сумських вищих навчальних закладів.

   Основними питаннями засідання комісії були проблеми якості освітніх послуг, що надаються навчальними закладами, рівень організації навчального процесу та від-повідність діяльності навчальних закладів вимогам законодавства у сфері освіти.    За результатами роботи комісії розглянуто матеріали перевірок навчальних закладів. Після обговорення прийнято низку рішень:

   1. Відкласти акредитацію Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, заснованої на державній формі власності і підпорядкованій Державному комітету статистки України зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» (спеціаліст) та для Сумської філії зі спеціальності 6.050100 «Прикладна статистка» (бакалавр).

   2. Відкласти ліцензування Сумському державному педагогічному університету ім. А.С.Макаренка зі спе-ціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка» (перепідготовка) (магістр), зі спеціальності 8.010107 «Практична психологія» (перепідготовка) (магістр);
   Сумському державному університету – підвищення кваліфікації лікарів за напрямом 1101 «Медицина» на передатестаційних циклах зі спеціальностей «Акушерство і гінекологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Організація охорони здоров’я», «Педіатрія», «Хірургічні хвороби».

   3. Відмовити в ліцензуванні Сумському державному університету зі спеціальності 8.080202 «Прикладна математика» (магістр).