Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193
Козацька доба.
№ 38 (95):

Козацька доба

Історія і культура

Козацькі хрести на старовинному кладовищі  в Трахтемирові...козаки мають за собою право людське й природнє, одним з головних принципів котрого є: народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час.

Пилип Орлик
 «Вивід прав України»


Протягом століть осіле населення України робило спроби освоєння степів. Багаті незаймані землі на півдні постійно вабили нових і нових поселенців.


ОСВОЄННЯ ПРИКОРДОННИХ ЗЕМЕЛЬ

Питання далеких земель Подніпров’я, які тепер підпорядковувались не Великому князівству Литовському, а Короні Польській, окремо розглядалось на Люблінському сеймі 1569 року. Із розвитком торгівлі збіжжям великі землевласники з числа шляхти, використовуючи зв’язки при дворі, домагалися для себе величезних володінь на сході. Аби швидше підняти господарство, землевласники пропонували новоприбулим звільнення від сплати оброку на 10, 20 і тридцять років. З кінця XVII магнати володіли більшою частиною земель у порубіжжі, майже витіснивши середню та дрібну шляхту. Нерідко між ворогуючими родами спалахували збройні сутички. Серед наймогутніших родин були полонізовані українські роди Вишневецьких, Острозьких, Збаразьких, Корецьких. Також великий вплив мали польські роди Замойських, Конєцпольських, Собєських, Потоцьких. За своєю площею їхні маєтності були найбільшими не лише у Речі Посполитій, а й в усій Європі. Оскільки землі таких магнатів за територією й населенням перевищували деякі князівства тогочасної Західної Європи, їхніх володарів часто називали «корольками».

Одним із найбільш специфічних способів господарства на прикордонних землях було козакування. Найвідважніші поселенці просувались усе далі на південь, щораз наражаючись на небезпеку татарських наскоків. В просторах Дикого Поля вони організовували уходи – тобто мисливські та рибальські походи, а також випасали худобу. Власне під час таких походів у козаків з’являються перші елементи організації. Найбільш досвідчених козаків обирали ватажками – отаманами, а для того аби краще оборонятися від татар та взаємодіяти в поході об’єднувались у загони – ватаги. Часом такі ватаги нападали на татарські каравани або купецькі валки. Згодом у степу козаки почали засновувати постійні залоги – січі – в яких цілий рік перебували невеликі залоги козаків.

Таким чином, до останньої чверті XVI ст. козацтво лишалось скоріше певним родом занять і способом життя, а не соціальним статусом. Так чи інакше, з козаками контактували прикордонні урядники. Так, збройний супровід купецьких валок (тобто, обозів) по степових дорогах, що належав до обов’язків черкаського намісника, як правило здійснювався козацькими загонами. Нерідко урядники самі очолювали козацькі загони. З цього, ймовірно, починається перетворення козаків на окремий воєнізований соціальний стан.

Зі зростанням кількості та жорстокості кримських наскоків збройне козакування набуває усе більшого поширення. Сприяють цьому і місцеві представники польської влади, що мали певний зиск від наскоків на татарські табори та каравани. Поступово прикордонні сутички набувають політичного характеру. Перші письмові згадки про козаків датуються кінцем XV ст. Серед них – листи татарських ханів зі скаргами на козаків. Намагаючись уникнути конфліктів із Османською імперією, польський уряд вже у 1540-х роках намагається накласти перші обмеження на вилазки в татарські улуси, проте ці заходи не мали ніякого впливу.

Історія перших десятиліть козацтва знає багатьох видатних провідників. Так, визначне місце в легендарній історії козаччини посідає Остафій Дашкович, київський і черкаський староста (1514-1535). Дашкович, найімовірніше, був тюркського походження, як багато київських панів, і відзначився походами з козаками на татар, а також проти Московського князівства на чолі татарського війська. Проте остаточне становлення козацтва пов’язують передусім із постаттю Дмитра Вишневецького. Авантюрний лицар-герой, багатий князь, перший провідник козаків мав прізвисько Байда (з татарської – безтурботний чоловік). Князь Дмитро народився у місті Вишнівці на Волині – родовому маєтку Вишневецьких. У 1550-х його ім’я постійно фігурує у згадках про українське пограниччя. У 1552 році він разом з Бертраном Пертвичем здійснює похід на Очаків. І тоді ж, на початку 1550-х років, Дмитро Вишневецький закладає фортецю на острові Хортиця, яка, власне, і стає першою Запорізькою Січчю. Згодом Дмитро Вишневецький відзначився кількома вдалими походами на татар на чолі козацьких загонів. Кілька разів козацьке військо під його проводом надавало допомогу московському царю у нападах на турецьку фортецю у гирлі Дону. Легенда розповідає про героїчну смерть Байди у турецькому полоні, кинутого на гаки з фортечного муру. Як описує свідок цієї події генуезький дипломат Ґрiллo, під час триденних тортур йому відтяли руку й ногу, a потім, оскільки князь Дмитрiй бeзпeрeстaннo проклинав мaгoмeтaнську віру, убили стрілою.

Знаменитий воїн, улюблений вождь козаків, оспіваний в українських піснях і думах, він був грозою кримських татар і турок. Саме Вишневецькому судилося (так вважає більшість істориків) стати першим гетьманом в Україні і засновником Запорізької Січі.

Історики завжди сперечалися, ким же був Дмитро Вишневецький? Чи литовським і московським кондот’єром (найманцем) і шукачем пригод, як вважав відомий французький дослідник Шанталь Лемерсьє-Кельеже, чи захисником України від ворогів? Безперечно, він був таки справжнім патріотом своєї землі, захисником православної віри, не зрадив їй навіть під страшними тортурами.

ПІДНЕСЕННЯ КОЗАЦТВА

На кінець XVI століття стан козаків був вже досить чисельним. Так, у 1600 році населення Канева налічувало 960 мешканців, що належали до стану міщан, і понад 1300 козаків з родинами. Слава про військові подвиги козаків поширювалась далеко за межі Подніпров’я. Попри властиву шляхті та королівській владі ворожість до козацтва, після кількох невдалих спроб підпорядкувати Січ Польська Корона вирішує використовувати їх військову силу. Сподіваючись залучити козаків на службу, король Сигізмунд Август у 1572 році санкціонував створення загону із 300 козаків на чолі з польським шляхтичем Садовським, який формально не підпорядковувався урядовим чиновникам. Козакам, у свою чергу, призначалася платня з королівської казни. І хоч незабаром цей загін розформували, його поява стала важливим фактом визнання козацького авторитету.

Друга, більш вдала спроба створення подібного загону була здійснена королівським урядом у 1578 році. Король Стефан Баторій встановив плату шести сотням козаків, дозволивши їм розташувати у Трахтемирові (під Каневом) свій шпиталь та арсенал. Натомість козаки погоджувалися визнати за старшин призначених шляхтичів та утримуватись від самочинних нападів на татар. Ці козаки отримали назву реєстрових (внесених до реєстру). Головне завдання реєстрових козаків полягало в охороні кордонів. Ймовірно, польський уряд розраховував також за рахунок реєстрових козаків обмежувати запорожців. До 1589 року налічувалось вже близько 3 тисяч реєстрових козаків.

Вже до кінця XVI століття запорізьке козацтво перестало бути дивиною, екзотичним явищем для Європи. Україна, яка входила до складу Речі Посполитої, починає відігравати все важливішу роль у міждержавних відносинах країн Старого Світу. І, попри те, що запорізькі козаки були підданими польського короля, вони дуже часто вели самостійну політику у військовій сфері, не озираючись на Варшаву.

Так, після кількох їхніх вдалих походів у 80-х роках XVI століття (насамперед після взяття і зруйнування турецької фортеці Бендери 1583 року) ватиканська дипломатія вирішила залучити запорожців до участі у «Священній Лізі» — союзі християнських держав, занепокоєних посиленням експансії турків-османів у Європі.

Проте, таким чином Короні не вдалося уникнути конфлікту. В 1591 році вибухнуло перше козацьке повстання. Криштоф Косинський отримав від короля землі за службу короні. Не встиг він зайняти їх, як Януш Острозький, білоцерківський староста й полонізований нащадок славетного роду, привласнив їх. Розуміючи марність судового позову на могутнього вельможу, Косинський помстився тим, що напав зі своїми козаками на маєтки Острозького. Згодом хвиля заворушень поширилась – ймовірно, несподівано для самого Косинського. Селяни та козаки Брацлавщини, Київщини та Волині почали мститися панам за власні кривди. У битві на ріці П’ятці військо повстанців було розбито, але покарали повстанців досить легко. Реєстрових козаків, що приєдналися до повстання, змусили дати обітницю на вірність королеві, а Косинського — тричі вклонитися зібраним для цього членам роду Острозьких і попросити у них пробачення. Трохи згодом його вбили у випадковій сутичці за нез’ясованих обставин. Проте, як виявилось, причина конфлікту полягала не лише в статусі козаків, а в особливостях стосунків Польщі та України. І тому, щойно вщухло одне, як піднялось інше повстання. Цього разу на чолі козаків був Сиверин Наливайко. І знову приводом до конфлікту послужило непорозуміння між козацькими ватажками та польською знаттю. Після тривалих походів, зокрема у Молдавію, здійснених козацькими загонами на підтримку польських сил у П’ятнадцятилітній війні, козацьке військо під проводом Наливайка залишилось без засобів до існування. Як наслідок, козаки почали нападати на панські маєтки, що знову ж таки призвело до селянських заворушень. Важливо, що козаки знайшли підтримку у запорожців. Як відзначає історик Орест Субтельний, серед невиразно сформованих цілей повстанців було й утворення на Україні землі, якою б правили самі козаки. Згодом прибічники видали Наливайка, а самих повстанців переконали здати зброю. Скориставшись безладом, поляки вдерлись до табору повстанців і вчинили різанину. Самого Наливайка відвезли до Варшави і згодом стратили. Перше ж після розгрому повстання засідання сейму 1597 року оголосило козаків військовими злочинцями i ворогами держави.

Далі буде