№ 45 (102):

Україна розривається між ЄС і Росією

Актуалії

Депутати Європейського парламенту називають      Україну ключовим партнером і закликають підтримати її європейській вибір.

«Україна стала багатообіцяючим партнером для ЄС. Я особисто переконалася в посиленні демократичних інституцій в цій країні», – заявила Лайма Луска Андрікієне.


«Україна має посідати пріоритетне місце в політиці ЄС. Вона є ідеальним мостом між ЄС та Росією і Центральною Азією, завдяки виходу до Чорного моря», – підтримав її Богуслав Сонік. Разом з тим депутати відзначили, що Україна перебуває в непростих умовах, коли одним її сусідом є Європейський Союз, а іншим – Росія. 

«ЄС має допомогти Україні, щоб Україна повернулася до Європи, а не до Росії», – зауважив Бела Глаттфелдер.

«Ми не можемо не звертати увагу на те, що є ризик приходу до влади в Україні антиєвропейських сил», – зазначив Б. Сонік. У свою чергу Л. Андрікієне звернула також увагу на те, що останні пропозиції Росії щодо створення Єдиного економічного простору містять певні позиції, що можуть стати на заваді України в її просуванні до ЄС. 

Депутати також зазначили, що найважливішою сферою економічної співпраці залишається енергетика, оскільки Україна є значним транзитером російських енергоресурсів до ЄС. Крім того, депутати наголосили на необхідності сприяння Україні на її шляху до СОТ, в тому числі політичними та дипломатичними ресурсами, що є в наявності ЄС. 
  
Депутати також зазначали, що незважаючи на значний прогрес в розбудові демократії та економічних реформах, Україна має ще багато чого зробити.

Так, Гельмут Марков, зазначив, що незважаючи на те, що останні вибори були проведені демократичним шляхом, не потрібно забувати, що у Президента залишаються проблеми з вибором прем’єра.

Депутат Гунтарс Крастс зазначив, що в Україні залишається досить високим рівень державного регулювання різних областей економіки.

Як повідомлялося, 9 жовтня Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив проект доповіді Збігнева Залєського про торговельні та економічні відносини з Україною.

Документ, зокрема, закликає Єврокомісію та країн-члени надати політичну та дипломатичну підтримку вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), на базі чого розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Документ також міс-тить заклик до України продовжити внутрішні реформи з метою подальшої інтеграції української економіки до світових ринків, сприяти розвиткові ефективної діяльності публічного сектору та забезпечити однаковий доступ всіх громадян до послуг, що надаються публічним сектором, припинити будь-яку фіскальну дискримінацію іноземних компаній.

Проект доповіді звертає увагу на необхідність боротьби з корупцією, приведення митного законодавства у відпо-відність до європейських стандартів, покращення роботи агропромислового сектору України, посилення наукової та освітянської співпраці між Україною та ЄС.