№ 17 (125):

Кадастровий номер земельної ділянки

Право і закон

Як відомо за визначенням, земельна ділянка це – частина земної поверхні, з певним місцем розташування і визначеними для неї правами.

У ст. 79 Земельного кодексу України (надалі Кодекс) дано визначення земляної ділянки як об’єкту права власності. Є ще й інше, яке визначає земельну ділянку як матеріальний предмет.


Тобто, земельна ділянка – частина земної поверхні, яка має фіксовані геометричні і юридичні межі і є базовою одиницею кадастрового реєстру земель.

Як відомо, документом, що встановлює право власності на певну земельну ділянку, є державний акт на право власності на земельну ділянку. Право користування земельною ділянкою підтверджується або державним актом на право постійного користування, або договором оренди земельної ділянки (тимчасове користування).

Державні акти на право власності і на право постійного користування видаються після виготовлення технічної документації. Одним з документів у пакеті технічної документації є кадастровий план земельної ділянки.

Такий же самий кадастровий план, як правило, є невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки. Кадастровий план чітко визначає межі земельної ділянки. На підставі цих меж, а також залежно від місця розташування земельної ділянки останньому привласнюється кадастровий номер. Це унікальний номер, який ніколи не повторюється і може бути привласнений тільки одній земельній ділянці.

Якщо мова йде про земельну ділянку що знаходиться у власності або в постійному користуванні, то кадастровий номер, крім інших реквізитів земельної ділянки, зазначається в державному акті.

Чому цей номер унікальний?

Кадастровий номер земельної ділянки привласнюється за наступним принципом. Земельна ділянка розташовується на певній території. Відповідно ця територія належить або до якогось населеного пункту, або знаходиться в якихось адміністративно-територіальних межах.

Виходячи з принципу адміністративно-територіальної підлеглості території, на якій розташована земельна ділянка, і визначається його кадастровий номер. При цьому, головним керівництвом для цього визначення служить методика яка містить єдині для всіх спеціальні критерії.

Кадастровий номер унікальний ще й тим, що він зберігається впродовж всього терміну, поки земельна ділянка існує. При цьому, зміна власника земельної ділянки не спричиняє за собою зміну кадастрового номера. Кадастровий номер земельної ділянки може бути змінений у випадках:

   * Розділу земельної ділянки.
   * Об’єднання з іншою земельною ділянкою.
   * Перепідпорядкування земельної ділянки іншій адміністративно-територіальній одиниці.

По суті, в нормативних актах, які регулюють питання привласнення кадастрових номерів, відсутній перелік випадків, коли міняється кадастровий номер. Вищезгаданий перелік визначений на підставі аналізу цих нормативних актів.

Що робити, якщо кадастровий номер не зазначено в державному акті?

Форми державних актів затверджені Ухвалою Кабінету Міністрів України № 449 від 2 квітня 2002 року. У затвердженій формі державного акту кадастровий номер зазначається на сторінках, де зображена схема земельної ділянки. 

До цього, форма державних актів була затверджена Ухвалою Кабінету Міністрів України № 440 від 24 березня 1999 року. У старих державних актах кадастровий номер не зазначався.

Власник земельної ділянки, право власності, на яку підтверджується державним актом, і який виданий до 2002 року, може зіткнутися з труднощами при відчуженні земельної ділянки або при передаванні її в іпотеку.

Річ у тому, що в договорах купівлі-продажу, міни, дарування і в договорах іпотеки з метою ідентифікації земельної ділянки зазначається кадастровий номер. Також по кадастровому номеру відбувається внесення до реєстрів заборон і іпотек земельної ділянки у разі передачі його в іпотеку.

У цьому випадку власник земельної ділянки може звернутися в Центр державного земельного кадастру і отримати витяг щодо присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.