№ 22 (180):

Діти за кордон — лише за документами.

Право і закон

Через кордон по документахЗ початку 2009 року на ділянці Сумського прикордонного загону відмовлено в пропуску через державний кордон України 108 дітям. Основною причиною, через яку прикордонники були вимушені відмовити у пропуску через кордон нашим неповнолітнім співвітчизникам, стала відсутність у осіб, які їх супроводжували, доручення чи нотаріально засвідченої згоди батьків для виїзду дитини за кордон.Ще однією з причин відмови у пропуску є надання на паспортний контроль недійсних документів. Турбуючись про збереження свідоцтва про народження дитини, батьки при підготовці до закордонної поїздки замість цього документу роблять його ксерокопію. Слід пам'ятати, що ксерокопія свідоцтва про народження дитини, навіть завірена нотаріально, не дає права на перетин кордону.

Крім того, причинами відмов у пропуску через кордон громадян України є також відсутність вікового фото в паспортах батьків чи технічна несправність документа.

З початком літнього туристичного сезону та пори шкільних канікул прогнозується збільшення кількості дітей, які перетинають кордон, а разом з тим і збільшення кількості відмов у пропуску через кордон дітей з причин, що їх батьки чи опікуни в змозі попередити.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, та внесеними до них змінами постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 932 "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або в супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

- за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває в пункті пропуску через державний кордон;

без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини та відсутній у пункті пропуску;

- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або в проїзному документі є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;

- у разі пред’явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Таким чином, під час здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон на виїзд з України дітей-громадян України, яким ще не виповнилося 16 років і які прямують через державний кордон  на законних підставах в супроводі законних представників (батьків, опікунів, піклувальників) або осіб, які уповноважені ними як в індивідуальному порядку, так і в складі організованих груп, посадові особи Державної прикордонної служби України перевіряють:

1.Паспортний документ особи, яка супроводжує (передбачений міжнародними угодами);

2.Проїзний документ дитини. Свідоцтво про народження – тільки для поїздок до Російської Федерації, а також для жителів прикордонних районів, визначених відповідними угодами про спрощений пропуск з Республікою Молдова та Республікою Білорусь;

3.Нотаріально завірену згоду обох батьків або їх законних представників.

Додаткову інформації щодо перетину кордону дітьми можна отримати за  телефонами Сумського прикордонного загону: 67-13-82, 67-13-70.