№ 41 (198):

Доходи і витрати жителів Сумської області

Новини

ДоходиЯк повідомляє головне управління статистики у Сумській області, за попередніми даними сукупні доходи громадян області за ІІ квартал 2009р., порівняно з ІІ кварталом 2008р., зросли на 2,8% і склали 4910 млн.грн.

Основними складовими формування сукупних доходів населення залишаються доходи від заробітної плати та отриманих соціальних допомог та інших поточних трансфертів. Слід відмітити, що відбулося значне уповільнення зростання основних складових сукупних доходів населення як по області, так і по Україні в цілому.Так, зміна доходів від заробітної плати за ІІ квартал 2009 року становила 98,9%, за ІІ квартал 2008р. – 141,7%, відповідно за цим показником Сумська область перемістилась з 5 місця за ІІ квартал 2008р. на 25 місце за ІІ квартал 2009р.


У складі соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів також значно знизилося зростання соціальних допомог. Якщо за ІІ квартал 2008р. вони зросли на 41,2%, то за ІІ квартал 2009р.– на 10,4%.


Наявний доход населення області у порівнянні з ІІ кварталом 2008р. збільшилися на 2,2%, по Україні – на 5,5%. По зростанню наявного доходу населення наша область погіршила свої позиції серед регіонів України, якщо за ІІ квартал 2008р. вона посідала 17 місце, то за аналогічний період 2009р.– 23 місце.

Темп зростання реального наявного доходу населення (цей доход визначений з наявного доходу з поправкою на зміну споживчих цін) Сумської області за ІІ квартал 2009р. склав 91,0%, що нижче середньоукраїнського показника – 91,7%. Як наслідок, Сумська область по зростанню реального наявного доходу у ІІ кварталі 2009р. зайняла 14–15 місце серед регіонів України (у аналогічному періоді попереднього року – 13 місце).


Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу населення за ІІ квартал 2009р. по області збільшився на 3,0% і склав 1066,03 грн., що становить 92,2% від середнього рівня по Україні.


Витрати населення Сумської області за ІІ квартал 2009р. склали 3716 млн.грн., а заощадження – 1194 млн.грн.

Витрати населення області на придбання товарів та послуг за ІІ квартал 2009 року зросли на 3,5% і склали 3332 млн.грн., що становить 67,9% отриманого ними сукупного доходу.