№ 49 (206):

Програма - документ для дії, а не фільчина грамота…

Перша шпальта

Масовий спорт - це не майданчики для хокею на травіCпорт – це не лише доля обраних. Це і справа мас, бо з спорту починається здоров’я. А тут чимало проблем.    

Існує досить велика прірва між професійним спортом і масовим.   Представники Сумщини мають вагомі досягнення у високому спорті, але в повсякденні люди позбавлені найменшої можливості присвятити себе активному відпочинку, таким  чином дбаючи про зміцнення свого здоров’я, і цього  вже немає на належному рівні з дитсадка, з школи. Йдеться ж про всі вікові верстви населення, включаючи і людей пенсійного віку.

Це далеко не всі висновки, які зробили фахівці КРУ, здійснивши державний фінансовий аудит ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2007 – 2011 роки за період 2007 – 2008 років.До речі, її було затверджено у кінці лютого 2007 року рішенням чергової сесії на підставі Указу Президента України "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту". Основні заходи щодо реалізації програми в області досить актуальні і серйозні. Це фізичне навантаження інвалідів, розвиток олімпійського та інших так званих елітних видів спорту.

Одним із пріоритетних завдань, визначених названою програмою, було зміцнення здоров’я а, отже, і зменшення рівня захворюваності. На виконання заходів цієї програми, зокрема, з місцевих бюджетів, були виділені солідні кошти – майже 51 мільйон гривень (них з обласного бюджету – майже  2 мільйони гривень), з державного бюджету - понад 4,7 мільйона гривень.
 
У аудиторському звіті фахівців КРУ в Сумській області, зокрема, було зазначено, що державна програма спершопочатку не містила обґрунтованих обсягів та джерел фінансування і це створювало умови для неконтрольованого і неефективного використання коштів з державного бюджету. З огляду на головний документ, обласна програма теж була затверджена без визначених результативних показників виконання. На державному рівнів вдалися до виправлення помилки і з метою приведення державної програми до вимог порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженою відповідною постановою Кабінету Міністрів України було доведено форми для заповнення і надання детальних розрахунків необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів державної програми із різних джерел з розподілом за роками, переліку завдань та заходів з виконанням державної програми, спрямованих на розв’язання проблеми і досягнення мети програми та розрахунків кількісних та якісних показників, що передбачалося досягти в результаті виконання державної програми.
 

Секретні прогнозовані показники і клуби

Але, хоч управлінням у справах молоді і спорту на виконання вищезазначеного наказу було визначено прогнозні показники до державної програми, вона не була приведена у відповідність до чинного законодавства. Ну а відтак і обласна програма і місцеві виявилися просто фільчиними грамотами, адже були прийняті органами місцевого самоврядування без дотримання методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звідності про їх виконання, затвердженим відповідним наказом міністра економіки. А відповідно, якими були програми, так  за ними спрацювали.

Як відзначили аудитори КРУ, при дослідженні фінансування галузі фізкультури і спорту з місцевих бюджетів були виявлені розбіжності між даними фінансової звітності, статистичної звітності та інформацією райдержадміністрацій і міськвиконкомів наданої в період аудиту, зокрема, спостерігалася розбіжність даних, наведених  в статичній звітності, з даними бухгалтерського обліку установ освіти. Так, по районному та міських бюджетах за 2007 рік наведено суму на 238,1 тисячі гривень менше, ніж за даними відділів освіти, за 2008 рік - більше на 281 тисячу гривень. Саме такі неточності засвідчили відсутність належного контролю органів виконавчої влади за достовірністю надання структурними підрозділами у відповідності до показників річної фінансової звітності.

Як зауважили аудитори, негативно позначилися на впровадженні масового спорту у області формальний підхід та недосконале складання календарних планів фізкультурно-спортивних змагань, що призвело до їх невиконання в досліджуваному періоді та неефективного використання коштів, що  виділялися на проведення нетрадиційних видів спорту та зборів.

Досить детально аудитори торкнулися розвитку дитячого та сільського спорту. Зокрема, дійшли висновку, що фізична активність для широкого дитячого загалу не завжди  можлива і достатня.

У їх аудиті, зокрема, зазначено таке :

"за даними  управління освіти і науки ОДА на початку 2009 року в області функціонує 498 спортивних клубів у загальноосвітніх школах, професійно – технічних та вищих навчальних закладах. При  цьому кількість спортивних клубів зменшилася на 7 порівняно з 2007 роком.

Але згідно статичного звіту 2-фк  в області діє лише 4 клуби фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, діяльність яких регламентується відповідним Положенням, затвердженим та зареєстрованим у встановленому порядку. За звітними даними управління у справах молоді і спорту облдержадміністрації загальна кількість діючих клубів у 2008 році в області складала 73 одиниці. З них лише 12 мають ліцензію на провадження фізкультурно – оздоровчої роботи".

Ну і хто ж, з огляду на вказані ребуси, розгадає, скільки ж клубів насправді розчиняє щодня двері перед бажаючою молоддю фізично оздоровитися.


Широким масам з села і міста – до спорту зась!

Ще гірше справи з спортом у сільській місцевості. У цій царині аудитори знайшли чимало невирішених проблем. Як от, при тому, що існує організуючий орган - Сумська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України, і протягом 2007 – 2008 років було здійснено її фінансування на суму понад 400 тисяч гривень, спорт на селі розвивався мляво. Приміром, у Лебединському, Охтирському, Кролевецькому, Ямпільському, Середино-Будському районах так і не були створені місцеві осередки ФСТ "Колос", з 402 сільських рад фізкультурно - спортивні клуби створені у 192 сільських та селищних радах, але вони діють на громадських засадах, а в програмі не обґрунтовано реальну потребу у їх створенні та функціонуванні. До всього, чисельність інструкторів в штатах сільських чи селищних рад області зменшилася на 14 осіб.

Майже не здійснювалися заходи щодо облаштування ремонту та будівництва спортивних споруд у сільській місцевості за рахунок місцевих бюджетів, господарських та комерційних структур, що працюють у сільській місцевості та галузях агропромислового комплексу.

А проведенню справді дієвих спортивних заходів на селі красномовно суперечить такий факт: програмою було передбачено кожного року організацію багатоступеневих обласних сільських спортивних змагань. І що ж?

У 2007 році у них взяли участь представники лише 21 села з 13 районів області, а спортсменів 5 районів взагалі не було У підсумку, результати змагань  за 2008 рік не було підбито.

Як зауважили аудитори КРУ, майже відсутній позитив у плані фізкультурно–оздоровчої діяльності у виробничій сфері. Адже не проаналізовані стан і можливості підприємств та організацій для здійснення та активізації подібної роботи. Чисельність інструкторів з фізичної культури за місцем роботи громадян зменшилася втричі, у в 2008 році склала всього            23 особи, тоді як у 2007 році таких інструкторів працювало аж 72. Ну а фізкультурно – оздоровча діяльність більш – менш активно здійснювалася і здійснюється на єдиному Шосткинському казенному заводі "Імпульс".

Щорічно провадиться обласна міжгалузева спартакіада профспілок, але цей захід спонтанний, а щоденні оздоровчі заходи для більшості працюючих просто недоступні.

Потребують значно більшої уваги й люди з обмеженими можливостями. Не дивлячись, що в області функціонує Сумський обласний центр з фізичної культури і спорту для інвалідів "Інваспорт", вони далеко не всі і не в повному обсязі можуть отримувати необхідні реабілітаційні заходи.

Зрозуміло, при всіх вказаних проблемах пересічному громадянину після роботи чи у вихідний день практично ніде скинути з себе виробничу втому, ділиться спостереженнями аудитор КРУ Світлана Томко. - В області не створено належних умов для формування у населення необхідних навичок плавання. Як наслідок, протягом досліджуваного періоду в області на водних об’єктах загинули 165 осіб, з них 8 дітей до 16 років. Головна причина трагедій - невміння плавати. А коли я відвідала  інститут фізичною культури з єдиним запитанням, скільки  випущено фахівців з плавання, то отримала відповідь, що за останні п’ять років таких не готували, бо відсутні замовлення. Замкнуте коло…

Ще одне резюме аудиторів: недостатнє облаштування майданчиків для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення та неналежна просвітницька робота з питань оздоровлення та невиважені управлінські рішення не сприяли підвищенню рівня охоплення населення масовими фізкультурно – спортивними заходами та призвело до неефективного використання бюджетних коштів у сумі 52 тисячі гривень. Цей факт аудитори розшифрували більш детально: у листопаді       2008 року у дитячому парку "Казка" було демонтовано майданчик для ігрових видів спорту з синтетичним покриттям вартістю саме 52 тисячі гривень. А його відвідували чимало дітей та молоді, зокрема, учнів Олександрівської гімназії та машинобудівного коледжу.


У професійному спорті теж проблеми…

Серйозно зауважили фахівці КРУ й щодо недостатньої матеріально – технічної бази спортивних шкіл та низького рівня фінансування видатків на учбово–спортивну роботу для занять спортом, що не дозволило ефективно використовувати бюджетні кошти, спрямовані на виконання програми. Приміром, зменшення кількості вихованців ДЮСШ, втрата спортсменів більш високого рівня підготовки негативно вплинуло на досягнення запланованих результатів та свідчило про неефективне використання бюджетних коштів, витрачених на підготовку спортсменів у сумі 84 тисячі гривень.

Так, кошти під програму виділялися чималенькі, але настільки по–господарськи використовували? Ще одна беззаперечна констатація аудиторів: відсутність належної уваги з боку ради до створених обласних комунальних закладів спортивної спрямованості щодо здійснення їх діяльності, стану матеріально-технічного бази, наявного їх кадрового потенціалу, призвело до неефективного використання коштів обласного бюджету в сумі понад 74 тисячі гривень.

Також, невиваженість управлінських рішень, прийнятих управлінням у справах молоді і спорту, дозволила затверджувати бюджетні призначення обласному комунальному закладу Сумська обласна ДЮСШ "Гарт", не враховуючи його потребу в приміщеннях для здійснення навчально-тренувальної роботи.

А необґрунтоване затвердження в штатних розписах посади прибиральниці, також, призвело до неефективного використання коштів обласного бюджету на її утримання в сумі майже 24 тисячі гривень


Прийняття неякісних управлінських рішень Сумським обласним управлінням з фізичного виховання і спорткомітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України стало причиною неефективного використання коштів з державного бюджету на його функціонування на загальну суму 203 тисячі гривень. З них, зокрема, 70 тисяч гривень було спрямовано на видатки на оплату праці тренерам, робота яких не відповідала спортивній спрямованості.

Також, певні суми коштів були неефективно використані при оплаті комунальних послуг, спожитих сім’ями працівників управління, які проживали на лижній базі без дозволу, придбання та утримання автомобіля, який не використовувався тощо.

Зупинилися аудитори й на такому досить серйозному питанні як надання спеціалізованої допомоги спортсменам в єдиному обласному закладі – лікарсько-фізкультурному диспансері. Тут теж чимало проблем, які чекають невідкладного вирішення. Як от, матеріально–технічна база його зношена на більш, ніж на 87 відсотків, кадрове забезпечення недостатнє. Відсутність в районах закладів такого типу та надання медичної допомоги спортсменам в загально–лікувальній мережі, забезпеченість фахівцями зі спортивної медицини лише на 23 з лишком відсотки від нормативної потреби, не дозволило забезпечити надання якісної медичної допомоги особам, що займаються фізкультурою і спортом.

Також, відсутність системного контролю дозволила учасникам виконання програми неефективно використати кошти державного бюджету в сумі  5,5 тисячі гривень, місцевих бюджетів – 64, 3 тисячі гривень та призвела до втрат з державного бюджету в сумі 28,1 тисячі гривень, місцевих бюджетів - 9 тисяч гривень.

Але як виявляється, є ще вагоміші втрати. Це засвідчили у своєму безапеляційному висновку аудитори КРУ:

"відсутність фінансування на пропаганду попередження і профілактики хвороб призводить до значного витрачання коштів з бюджету на лікування своїх громадян, що в кінцевому підсумку стає причиною тотального погіршення стану здоров’я населення області".

З метою підвищення використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в Сумській області  на 2007-20011 роки на період 2009–2011 років учасники аудиторського дослідження надали ряд пропозицій.


Прес служба КРУ