№ 4 (211):

Про призначення пенсій

Право і закон

Як прожити на пенсію?Чи є можливість реалізувати право на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника?

К.Г.Пономеренко м.Охтирка

Протягом трьох років у головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області функціонує Комісія з питань підтвердження пільгового стажу на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, до складу якої входять представники головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області, головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, обласної організації працедавців "Сумський регіон", обласної ради профспілок України, головний державний експерт державної експертизи умов праці головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.Метою Комісії є розгляд заяв осіб, які працювали на пільгових посадах підприємств, установ та організацій, що ліквідовані без визначення правонаступника.

За час роботи Комісії своїм правом звернення скористалось близько півтори тисячі осіб.

Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 18-1 від 10.11.2006, зобов’язує осіб, які бажають підтвердити відповідні періоди пільгової роботи надавати необхідні документи на розгляд Комісії через територіальні органи Пенсійного фонду, обов’язковими з яких є: довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні); трудова книжка; документи, видані архівними установами ( довідка про заробітну плату; копії документів про проведення атестації робочих місць; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідки про їх відсутність). За необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Протягом 2009 року типовими були звернення громадян, які працювали на посадах передбачених Списками № 1 і № 2, зайнятість на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах на дочірніх підприємствах ВАТ „Гумотехніка”; ВАТ “Червоний металіст”, у сільгосппідприємствах.

Мали місце звернення громадян, які працювали на ліквідованих підприємствах Російської Федерації. Слід звернути увагу, що факт ліквідації без визначення правонаступників таких підприємств підтверджує довідка з Федеральної податкової служби Російської Федерації, яка надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

З огляду на те, що обов’язковою умовою для пільгових посад є підтвердження характеру виконуваних робіт, заявникам при підготовці пакету документів для розгляду на Комісії слід враховувати наступне:

- трактористам-машиністам, в т.ч. трактористам-машиністам колишніх об’єднань “Сільгоспхімія” та “Сільгосптехніка”, необхідно надавати довідку про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, куди вони залучались до виконання робіт. Це можуть бути довідки сільськогосподарських підприємств, наряди на виконання робіт, тощо;

- для жінок, які працювали доярками (операторами машинного доїння), свинарками – операторами в колгоспах, інших підприємствах сільського господарства необхідною умовою є виконання встановлених норм обслуговування;

- для мулярів, які постійно працюють у бригадах мулярів або спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад необхідними є довідки, копії наказів, інші відомості які підтверджують зайнятість заявника саме у вказаних структурних одиницях;

- для підтвердження періодів роботи малярів, зайнятих на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки, необхідним є надання документів, які б містили відомості про надання заявникам пільг за роботу в шкідливих умовах праці (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, тощо);

- при розгляді питання щодо права на пенсію за віком на пільгових умовах осіб, які були назначені бригадирами над робітниками, зайнятими на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, необхідно надавати документальне підтвердження невідсторонення від виконання робіт за професією, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, при сумісному виконанні обов’язків бригадира.

Результатом роботи Комісії у 2009 році є підтвердження більш ніж 500 особам періоду пільгового стажу.

Враховуючи майже єдину можливість певного кола осіб нарешті отримати змогу реалізувати своє право на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років через звернення до Комісії, спеціалістами територіальних управлінь Пенсійного фонду України надається допомога заявникам у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи.