№ 5 (212):

Економіка та соціальна сфера Сумщини у січні

Перша шпальта

Соціально-економічне становищеПовідомлення підготовлено Головним управлінням статистики у Сумській області

Промисловість

Індекс промислової продукції за січень 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року становив 99,2%. По Україні цей показник склав 111,8%.

За індексом промислового виробництва область посіла 18 місце серед 27 регіонів України.

У добувній промисловості за січень 2010р. порівняно з січнем 2009р. темп росту промислової продукції становив 82,3%.

Нафтогазодобувні підприємства зменшили видобуток нафти та газу природного.У переробній промисловості індекс продукції становив 112,2%.

На 1,8% збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв.

Порівняно з січнем 2009р. зріс випуск масла вершкового, молока обробленого рідкого, свинини, яловичини і телятини мороженої.

Поряд з цим  скоротилось виробництво сиру кисломолочного та сирів жирних, олії, ковбасних та хлібобулочних виробів.

У легкій промисловості порівняно з січнем 2009р. темп виробництва продукції становив 126,2%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості проти січня попереднього року випуск продукції зменшився на 29,6%.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротились на 55,1%. Проти січня 2009р. менше вироблено цегли керамічної, блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва.

У металургії та виробництві готових металевих виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2009р. зменшився на 29,2%.

У машинобудуванні індекс промислової продукції порівняно з січнем 2009р. становив 134,3%.
Порівняно з січнем попереднього року зріс випуск насосів відцентрових для перекачки рідин інших та підйомників рідин, компресорів об’ємних поршневих, обладнання і апаратів  для фільтрування та очищення повітря та газів.

Водночас менше випущено насосів для паливно-мастильних матеріалів, компресорів відцентрових об’ємних роторних, насосів об’ємних поршневих зворотно-поступальних для перекачки рідин.

У січні 2010р. підприємствами області реалізовано промислової продукції, робіт, послуг на суму 990,6 млн.грн. Найбільше промислової продукції реалізовано підприємствами Тростянецького, Охтирського районів та міст Суми та Шостка. У структурі реалізації  три чверті припадає на продукцію підприємств машинобудування, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, з виробництва харчових продуктів та напоїв, хімічної та нафтохімічної промисловості.

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства за січень 2010р. в усіх категоріях господарств (у порівнянних цінах 2005р.) склав, за розрахунками 76,7 млн.грн. Виробництво валової продукції проти січня 2009р. зменшилося на 3,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 5,2%, у господарствах населення – на 2,6%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції у січні 2010р. порівняно з січнем 2009р. збільшився на 12,9%, у т.ч. продукції тваринництва – на 51,3%, а продукції рослинництва зменшився на 11,7%.

Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямками реалізації у січні 2010р. порівняно з січнем 2009р. збільшилися на 50,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 67,4%, на продукцію тваринництва – на 39,0%.

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні 2010р. становила 954,6 грн. за т (у січні 2009р. – 583,8 грн. за т).


Будівельна діяльність

У січні 2010р. будівельниками області виконано робіт на суму 10,7 млн.грн., що на 40,7% менше, ніж у січні минулого року. За темпами будівництва Сумщина посідає 19 місце серед інших регіонів України.

За всіма основними видами будівельної діяльності відбулося скорочення обсягів будівництва, на яке найбільше вплинула робота підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд (81,7% загального обсягу).  Обсяги робіт цих підприємств знизились на 31,5%.

У січні 2010р. будівельні роботи виконувались в усіх містах обласного підпорядкування та 5 районах області, проте досягти минулорічних обсягів будівництва не вдалося в жодному з них.

Будівельними підприємствами м.Суми виконано 76,9% загальнообласного обсягу робіт, при цьому їх обсяги скоротилися на 26,4%.

Уведення в експлуатацію об`єктів та потужностей


У 2009р. в області введено в експлуатацію 138,6 тис.м² загальної площі житла, що на 30,3% менше, ніж у 2008р. За темпами обсягів введеного житла область посідає 8 місце серед 27 регіонів України.

Переважну частку житла (43,8%) введено індивідуальними забудовниками. Порівняно з 2008р. обсяги індивідуального житлового будівництва зменшились на 49,0%.

Обсяги житлового будівництва збільшились у 3 містах обласного підпорядкування та 2 районах області. При цьому у Великописарівському районі обсяги введеного житла зросли у 5,4 раза.

Разом з тим у більшості міст та районів не вдалося досягти рівня 2008р. Так, значне скорочення обсягів житлового будівництва відбулося у Тростянецькому, Путивльському районах та м.Ромни.

У 2009р. завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд об’єктів та потужностей, серед яких 10 нафтових та 2 газові  свердловини, 66,5 км ліній електропередачі, автомобільно-газонаповнювальні компресорні станції на 1525 заправок на добу. Крім того, введено в дію потужності з виробництва промислової продукції, зокрема, з виробництва 2500 т виливок зі сталі, 9,4 млн. упаковок та 5 млн. флаконів лікарських препаратів, 86 насосів на рік.

Серед об’єктів соціальної сфери введено в дію бібліотеку на 1 млн. томів, спортивні зали тренувальною площею 1372 м.кв , плавальний басейн площею   224 м.кв  дзеркала води та площинні спортивні споруди площею 1282 м.кв

Для потреб сільського господарства введено в експлуатацію приміщення для утримання великої рогатої худоби на 10 скотомісць, силоси для зерна місткістю 11,8 тис.м.куб.

Фінанси

За попередніми даними, за 2009р. фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарювання області становив 504,5 млн.грн. прибутку. Він був сформований, в основному, підприємствами промисловості (665,3 млн.грн.).


Питома вага збиткових підприємств області за звітний період  залишається значною (40,9%). Домінуючі їх частки зосереджені у підприємств готельного та ресторанного господарства (56,7%) і підприємств, які надають комунальні та індивідуальні послуги, включаючи діяльність у сфері культури та спорту (50,0%).

Станом на 31 грудня 2009р. загальні обсяги взаєморозрахунків підприємств області з нерезидентами (суб’єктами господарювання інших країн) за надані (отримані) товари, роботи, послуги становили 1399,7 млн.грн. дебіторської та 1259,7 млн.грн. кредиторської заборгованості.

Зовнішня торгівля

За інформацією Держмитслужби України  експортні відвантаження підприємств області за 2009р. становили 712 млн.дол. США і скоротились у порівнянні з 2008р. на 22%. Імпортні надходження при цьому склали 389 млн.дол. США і зменшились на 29%.
 
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами з 95 країн світу.

Найбільші експортні товаропотоки були спрямовані до Російської Федерації, Узбекистану, Ірану, Туркменістану, Казахстану, імпортні – відповідно із Німеччини, Росії, Естонії та Нідерландів.

Скорочення експортних відвантажень зумовлено, в основному, зменшенням поставок хімічної продукції до афро-азіатських країн та країн ЄС.

Експортували продукцію 278 підприємств області, імпортували – 301. Більше 80% загального експорту і 30% імпорту припадало на підприємства обласного центру.

Роздрібна торгівля, ресторанне господарство та надання послуг


Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні 2010р. становив 605,8 млн.грн. і склав 93,0% від обсягу січня 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 37,4%.

У обороті організованих ринків 16,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у січні 2010р. становив 16,3 млн.грн. і проти січня 2009р. склав 83,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні 2010р. становив 241,5 млн.грн. і у порівнянних цінах склав 90,3% від обсягу січня 2009р.

Наданням послуг для підприємств та населення займаються 1,6 тис. підприємницьких структур, для яких надання послуг є основним видом діяльності, де зайнято 31,0 тис. осіб штатного складу і 1,8 тис. сумісників та осіб, що працюють за договорами.


За січень 2010р. відповідними підприємствами (без врахування підприємців-фізичних осіб) надано послуг на суму 130,3 млн.грн., що у фактичних цінах на 0,6% більше, ніж за січень 2009р. Із загального обсягу послуг 39,5% – реалізовано населенню.


Серед видів економічної діяльності найбільший обсяг послуг надають підприємства пошти і зв’язку (32,7% загального обсягу) та транспорту (28,2%).

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін по області у січні 2010р. (база – грудень 2009р.)  становив 101,6% (у січні 2009р. – 102,4%).

На споживчому ринку області у січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої становив 103,0%. Серед продуктів харчування відчутно подорожчали овочі – на 15,9%, фрукти – на 7,8%, молоко, сир та яйця – на 6,5%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби – на 5,2%. Повільніше зросли ціни на олію та жири – на 2,5%, інші продукти харчування – на 1,0%, хліб та хлібопродукти, рибу та продукти з риби – на 0,9%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,8%. Індекс цін на безалкогольні напої склав 100,3%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби збільшились в цілому на 0,8%. При цьому алкогольні напої подорожчали на 0,5%, тютюнові вироби – на 1,1%.
 

Відмітимо також, що у січні 2010р. протягом місяця на споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг спостерігалось коливання цін. 

Зменшення тарифів на гарячу воду та опалення (на 2,2%) спричинило зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 0,6%.
 

Ціни (тарифи) зв’язку знизились на 0,2% за рахунок здешевлення телефонного та телефаксового обладнання (на 1,8%).

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подешевшали на 0,1%. Водночас побутова техніка стала коштувати менше на 0,5%, а вироби зі скла, столовий посуд та предмети домашнього вжитку подорожчали на 0,7%.

При загальному зростанні цін у сфері охорони здоров’я (на 0,8%) фармацевтична продукція подешевшала на 0,6%, а вартість медичних послуг збільшилась на 4,4%.

Ціни (тарифи) на транспорт в цілому підвищились на 1,2%, зокрема,  паливо і мастила подорожчали на 2,8%, автомобілі – на 0,8%.

На 0,9% та 0,4% відповідно стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, різні товари та послуги. У сфері відпочинку і культури, а також освіти індекс цін (тарифів) становив 100,2%. Ціни на одяг і взуття залишились на рівні цін минулого місяця.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2010р. становив  103,0% (в аналогічному періоді попереднього року – 102,1%).

Ринок праці

У січні 2010р. до Державної служби зайнятості у пошуках роботи звернулося 2,8 тис. громадян, що на 2,2 тис. осіб (або на 43,6%) менше, ніж у січні 2009р. 
  
Взагалі на обліку у центрах зайнятості на 1 лютого 2010р. перебувало 20,1 тис. незайнятих громадян, що на 37,5% менше ніж торік. Серед них половину (50,6%) становлять жінки, чотири з кожних десяти – молоді люди у віці до 35 років. Серед незайнятих – 96,9% мали офіційний статус безробітних, з яких 80,6% отримували  допомогу по безробіттю. 
  
Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, в цілому по області на 1 лютого 2010р. склав 2,74%. 
    
У січні 2010р. працевлаштовано 0,6 тис. осіб, що вдвічі менше, ніж у січні 2009р.
 
Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становлять 53,7%, молодь у віці до 35 років – 50,0%.

Середній розмір допомоги у січні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року зріс на 8,3% і становив 626 грн.

Надання субсидій населенню та плата за житлово-комунальні послуги        


Надання населенню субсидій є соціальною допомогою держави сім’ям, які її потребують.


Протягом січня 2010р. до служб по наданню субсидій з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 2,1 тис. сімей.

Субсидії були призначені 1,9 тис. сімей на загальну суму 230,7 тис.грн.


Крім того, протягом січня 2010р. 3 сім’ям були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням скрапленого газу і твердого палива, на загальну суму 1,7 тис.грн.


За січень 2010р. заборгованість по платежах за житло та комунальні послуги в цілому по області збільшилась на 22,5 млн.грн. і станом
на 1 лютого 2010р. становила 205,1 млн.грн.


У загальній сумі заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги найбільшу питому вагу складають борги за централізоване опалення та гаряче водопостачання (41,8%), газопостачання (29,4%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (17,5%).


У січні 2010р. по області сплачувалось, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 76,6% нарахованих за житло та комунальні послуги сум. Найбільш високий показник сплати в Лебединському (139,9%) та Шосткинському (120,2%) районах, найменший – у Охтирському (56,8%) та Середино-Будському (44,5%) районах.


За січень 2009р. від населення області надійшло 74,7 млн.грн. платежів, що на 6,7 млн.грн. (9,9%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.


Станом на 1 лютого 2010р. середній термін заборгованості населення області за житлово-комунальні послуги склав 2,1 місяця. Найменшим цей показник був по Глухівському району (0,4 місяця), найбільшим – по м.Шостка (3,1 місяця).


Боржниками 3 місяці і більше були: по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій – 26,0% власників особових рахунків, централізованому опаленню та гарячому водопостачанню – 17,6%, вивезенню побутових відходів – 15,7%, централізованому водопостачанню та водовідведенню – 9,0%, газопостачанню – 7,5%.