№ 7 (214):

Будемо жити у єдиній державі?

Актуалії

2 березня 2010 року українські депутати отримали лист від російського колеги - голови комітету Держдуми з економічної політики і підприємництва Євгена Федорова. У ньому він пропонує обговорити можливість створення єдиної держави України, Росії та Білорусі з столицею в Києві.


Наводимо текст листа:

"Консультації з політичними силами та громадськими об'єднаннями з підготовки проекту створення єдиної Україно-Білорусько-Російської держави.

Україна - Білорусь - Росія:

від історичної єдності народу - до єдиної державі

Принципи роботи з відтворення на просторах України, Білорусії та Росії Єдиної держави

(2010-2020 рр..)

Наша мета - забезпечити не пізніше 2020 громадянам України, Білорусії та Росії високий рівень життя, при якому тривалість життя становитиме не менше 75 років, а частка середнього класу складе не менше 70 відсотків населення.

Засіб досягнення мети - створення на просторі нинішніх України, Білорусі та Росії єдиної сучасної ефективної держави (зі столицею в місті Києві), здатної гарантувати своїм громадянам комфортні та безпечні умови життя, широкі можливості для реалізації творчого і трудового потенціалу, свободу вибору професії та місця проживання , розвиток самобутніх культур усіх народів і етносів.

На цьому шляху належить вирішити багато завдань, у тому числі повернути нашим громадянам впевненість у завтрашньому дні, гордість за приналежність до великого минулого і сьогодення нашого єдиного народу, властивий йому історичний оптимізм.

Відновлення історичної єдності російсько-українського-білоруського народу з утворенням нової держави дозволить вирішити найскладніші довгострокові завдання в усіх сферах державного устрою та суспільного життя, у тому числі й за рахунок появи на міжнародній арені нової сильної держави з високим міжнародним статусом і відповідною унікальною економічною привабливістю.

Першочергові завдання.

1. У галузі соціальної політики, освіти, культури, інформації, духовного розвитку.

Мультиплікативний соціально-економічний ефект від відновлення єдності російсько-українського-білоруського народу стане потужним джерелом значного підвищення соціального забезпечення населення.

Середня тривалість життя збільшиться до 75 років.

Рівень смертності скоротиться більш ніж у 1,5 рази, а від насильницьких причин - не менш як удвічі.

Валовий внутрішній продукт на душу населення за паритетом купівельної спроможності збільшиться більш ніж до 30 тис. доларів США.

Всі громадяни єдиної держави, використовуючи свої знання та вміння, а там, де необхідно, допомога держави, будуть мати можливість отримати якісну освіту, підтримати своє здоров'я, придбати житло, отримати гідні доходи, тобто будуть мати рівень життя, що визначає приналежність до так званого середнього класу. Стане реальністю мінімальна планка частки середнього класу в загальній структурі населення на рівні не менше 70 відсотків.

Середній рівень забезпеченості житлом досягне близько 30 кв. м на людину або близько 100 кв. м на середньостатистичну сім'ю.

Середній розмір трудової пенсії за старістю забезпечить не менше 2,5 - 3 прожиткових мінімумів пенсіонера.

Частка населення, що проживає в містах з несприятливою екологічною обстановкою, знизиться не менш ніж у 3 рази.

Єдина держава стане найкращою за можливостями для кар'єрного зростання державою, для значного підвищення соціального і матеріального статусу протягом життя.

Для цього необхідно:

- Забезпечити єдність соціальних стандартів, що регулюють пенсійне забезпечення громадян похилого віку, при якому розмір пенсій значно перевищував би прожитковий мінімум, величина якого буде переглянута у бік збільшення;

- Забезпечити високі стандарти медичної та соціальної підтримки громадян, у тому числі за тимчасовою непрацездатністю, при народженні дитини, по безробіттю і в період перепідготовки;

- Забезпечити єдині високі стандарти медичного обслуговування населення, формування єдиного простору медичного страхування;

- Створити єдину систему стандартів якості питної води і продуктів харчування;

- Здійснити реформу, що підвищує якість комунальних систем, в тому числі, за рахунок переходу на використання виключно нових альтернативних джерел енергії вітчизняного виробництва;

- За рахунок розширення обсягів житлового будівництва, що фінансується з багатьох джерел, вирішити, нарешті, проблему забезпечення населення якісним житлом, що надасть необхідну мобільність трудових ресурсів;

- Сформувати єдиний освітній простір, стимулювати обміни між освітніми установами студентами, аспірантами, науковцями, перейти до єдиних освітніх стандартів;

- Створити умови для всебічного розвитку національних культур народів, які проживають на території України, Білорусії і Росії, національних мов, розвитку культурних обмінів, у тому числі на основі європейських стандартів, що закріплюють обов'язки держави щодо створення умов для розвитку мов малих народів;

- Надати українському, білоруському і російській мовам статус державних мов єдиної держави;

- Створити єдиний інформаційний простір, в тому числі і з використанням європейського досвіду;

- Забезпечити свободу релігійних відправлень.

У духовній сфері закладена основа невичерпного потенціалу єдиного народу, що формує успіхи і у всіх інших сферах, в тому числі, в соціальній, економічній і політичній. Історичним фундаментом російсько-українського-білоруського народу була Київська Русь, і відродження єдності російсько-українського-білоруського народу стане каталізатором видатного духовного пробудження, запорукою формування на території єдиної держави якісно нової цивілізаційної формації, здатної стати центром тяжіння на світовій арені.

2. У галузі економіки.

Зараз наші держави у структурі світової економіки значною мірою спеціалізуються в якості постачальників сировини і робочої сили, які потрібні ядру світової промислової системи для розвитку виробництва. Росія постачає до західної економіки енергоносії, метали, хімічні компоненти. Україна забезпечує Євросоюз дешевою робочою силою. Білорусія все більше рухається від індустріального типу розвитку до аграрного. Грубо кажучи, кожен поодинці торгує на світовому ринку тим, що у нього поки ще залишилося! При цьому загальний обсяг товарообігу між нашими державами в реальності знижується.

І все це, безсумнівно, суперечить як національним інтересам кожного з наших держав, так і їх уявленням про національний суверенітет, оскільки "працює" лише на ще більшу їх залежність від кон'юнктури світових ринків і від політичних устремлінь більш потужних держав та їх об'єднань. Створивши єдину державу, можна буде на рівних конкурувати з США, НАТО і ЄС.

Ситуація, що склалася у світовій економіці створила хороші можливості для виходу на світовий фінансовий ринок нової резервної валюти або регіональних резервних валют, тому ці шанси можуть бути використані валютою Єдиного держави. У цілому Єдина держава буде претендувати на провідну роль на світовому фінансовому ринку, у тому числі і в статусі міжнародного фінансового центру.

Перехід до єдиної грошової одиниці - найважливіший каталізатор всіх інших інтеграційних процесів, оскільки саме господарське життя є орієнтиром і замовником правових, інституційних та інших внутрішньодержавних систем.

Створення єдиного митного простору між нашими державами дозволить уже в короткостроковій перспективі в півтора рази підняти темпи економічного зростання в Росії, а на Україні і в Білорусії ці темпи зростуть удвічі!

На перспективу до 2015-го року сукупний інтеграційний ефект для наших країн вже буде вимірюватися приблизно в 300 мільярдів доларів додаткової доданої вартості і приросту валового продукту всієї нашої зони.

Єднання народу дозволить домогтися кардинального підвищення продуктивності праці. В основних секторах єдиної економіки буде досягнуто як мінімум чотириразове зростання цього показника.

Чим більше економічний простір, тим менше вплив неврожаїв у окремих регіонах. Створення спільного продовольчого резерву згладить коливання врожайності в наших країнах. Це набагато вигідніше, ніж по черзі закуповувати зерно у своїх геополітичних суперників за цінами світових монополістів.

Тому за рахунок складання економічних потенціалів, розширення ємності об'єднаного внутрішнього ринку, розвитку кооперації, використання переваг поділу праці, проведення узгодженої політики на ринках третіх країн будуть забезпечені послідовне зростання сумарного валового національного продукту і його подвоєння до 2020 року. Реалізація проривних інноваційних проектів змінить структуру економіки під інноваційний тип, знизить енергоємність економіки і соціальної сфери.

Це вимагатиме:

- Проведення узгодженої промислової політики і політики інвестицій, формування єдиного ринку інтелектуальної власності;

- Формування єдиного митного простору і єдиної митно-тарифної політики;

- Переходу в розрахунках між економічними суб'єктами на єдину систему розрахунків, з використанням єдиної валюти;

- Формування єдиного ринку праці;

- Реалізації великих спільних проектів у галузі енергетики, глибокої переробки сировинних та енергетичних ресурсів і спільної експансії продукції високого ступеня переробки на ринки третіх країн;

- Створення єдиної системи управління і забезпечення України, Білорусії і Росії енергетичними ресурсами і продовольством;

- Реалізації великих інфраструктурних проектів, у тому числі логістичних на основі інновацій;

- Переходу до єдиних стандартів технічного регулювання;

- Уніфікації податкового законодавства і переходу до єдиних правил податкового регулювання, що стимулює високі технології.

До 2015 - 2016 років Україна, Білорусія і Росія створять єдиний транзитно-транспортний коридор нового покоління, що дозволить значно підвищити швидкість руху вантажів і знизити терміни документального оформлення вантажопотоків.

У 2017-2019 роках Україна, Білорусія і Росія створять єдину суспільно-державну систему, яка буде активно сприяти громадянам у зміні професії, у працевлаштуванні, в організації власного бізнесу.

У 2018-2019 роках Єдина українсько-білорусько-російська економічна та інноваційно-виробнича система за сукупністю базових показників увійде до числа світових технологічних лідерів.

Виконання цих завдань може бути значно прискорено за рахунок незаперечних унікальних геополітичних переваг єдиної держави на тлі загострення кліматичних, екологічних, геофізичних та інших природних форм загроз для територій, на яких сформовані провідні економічні формації, і відповідного перетікання світового капіталу цих територій на територію нової держави.

3. У політичній галузі.

Формування на просторах України, Білорусії і Росії єдиної держави не передбачає приєднання будь-якої з цих країн до іншої країни і на основі стандартів і правил якоїсь однієї сторони. На першому етапі створення єдиної держави будуть створені наддержавні органи, яким у міру формування необхідних умов і вироблення правил погоджувальних процедур все більшою мірою будуть передаватися функції національних державних органів влади і управління. Технічно в цьому немає нічого нездійсненною, тим більше з урахуванням вже напрацьованого інтеграційного досвіду країн Європейського союзу, що включає і прийняття Європейської Конституції.

При цьому ми можемо значно скоротити час на цьому шляху, оскільки, по-перше, застосування досвіду європейської інтеграції дозволяє не тільки використовувати в роботі по створенню єдиної держави позитивні моменти формування Європейського союзу, але уникнути повторення помилок. По-друге, ми вже століття жили разом, і цей досвід також значно знизить ризик повторення помилок. У найближчі десять років на шляху формування єдиної політичної системи нам належить:

- Домогтися попередньої згоди всіх основних політичних сил наших держав;

- Сформувати наднаціональні політичні структури і, перш за все, політичні організації, громадські об'єднання. На першому етапі це будуть політичні інститути, основною метою яких стане формування широкої громадської підтримки ідеології створення єдиної держави. У подальшому на їх основі будуть сформовані повноцінні політичні партії єдиної держави, що становлять основу його багатопартійної політичної системи, а також інші суспільні інститути - профспілкові, молодіжні, творчі та інші організації та спілки;

- Сформувати наднаціональні органи влади і управління, включаючи органи управління митним простором, банківською системою, пенсійного і соціального забезпечення, оборонного союзу з поступовою передачею таким наднаціональним органам все більшого числа функцій національних органів управління. Процес формування органів влади і управління єдиної держави завершиться загальними рівними прямими виборами до парламенту єдиної держави, прийняттям Конституції єдиної держави;

- В рамках єдиного підходу до формування органів і структур управління єдиної держави сформувати загальні вимоги і здійснити реформу муніципального управління, що значно розширює права місцевого самоврядування у вирішенні питань життя муніципальних утворень, а також реформу регіонального управління, стимулюючу ініціативу і відповідальність органів управління регіонів у розвитку економіки та соціальної сфери регіонів.

Виконання цих завдань забезпечить взаємне зміцнення національних курсів України, Білорусії та Росії. У зовнішньополітичній сфері поява нової сильної держави з високим міжнародним статусом і відповідною унікальної економічної привабливістю зумовить його домінуючу роль та можливість формування міжнародних правил на світовій арені, як у військово-політичній, так і фінансовій сферах.

Ми переконані в тому, що головною і ключовою умовою реалізації нашого геоісторичного проекту є послідовне інтеграційне державне будівництво з метою створення до 2020 року нової високоефективної Українсько-Білорусько-Російської держави зі столицею в Києві, що об'єднує регіони від Кольського півострова до Криму, від Карпат до Сахаліну , від Бугу до Байкалу."