№ 29 (236):

Доходи та витрати жителів Сумщини за ІІ квартал 2010 року

Актуалії

Як повідомляє Головне управління статистики у Сумській області, за попередніми даними сукупні доходи громадян області за ІІ квартал 2010р., порівняно з ІІ кварталом 2009р., зросли на 14,3% і склали 5574 млн.грн. По зміні обсягів сукупних доходів населення область посіла 24 місце серед регіонів України.

Зауважимо, що по області триває негативна тенденція до скорочення частки заробітної плати у структурі доходів населення, натомість зростає частка соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів. Так, за ІІ квартал 2010р. питома вага заробітної плати становила 38,0%, соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів – 44,1% (за аналогічний період 2009р. – 39,8% та 42,3% відповідно).Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу населення області за ІІ квартал 2010р. склав 1236,8 грн., що становить 88,7% від середнього рівня по Україні.

Темп зміни реального наявного доходу населення (цей доход визначений з наявного доходу з поправкою на зміну споживчих цін) області за ІІ квартал 2010р. склав 107,5%. За цим показником область значно погіршила свої позиції в рейтингу серед регіонів України: якщо за ІІ квартал 2009р. вона займала 15 місце, то за ІІ квартал 2010р. – останнє 27 місце.

Витрати населення Сумської області за ІІ квартал 2010р. склали 4230 млн.грн., а заощадження – 1344 млн.грн. Витрати населення на придбання товарів та послуг зросли на 15,0%