№ 29 (236):

До дня працівників прокуратури Сумської області 2010 року

Актуалії

У прокуратурі Сумської області працює 436 осіб, з яких жінки складають майже половину загальної кількості.

Для працівників прокуратури характерним є високий освітній рівень.  Три чверті працюючих мають повну вищу освіту і лише незначна частка   (5%) – неповну та базову вищу. П’ять осіб мають науковий ступінь.Відмічається приток молодих кадрів. Більше третини (36,5%) працівників складає молодь у віці до 35 років і тільки невелика частка (5%) працюючих знаходиться у передпенсійному віці.