№ 29 (236):

До дня працівників місцевого самоврядування Сумської області

Актуалії

На 1 січня 2010 року в органах місцевого самоврядування працювало 3366 осіб, що складає третину всіх державних службовців області.
 
В органах місцевого самоврядування у кількісному складі переважають жінки (три чверті працюючих), але чоловіки, як правило, займають більш високі категорії посад. Посадові особи органів місцевого самоврядування розподіляються таким чином: чотири з кожних десяти працівників – керівники, шість – спеціалісти.Як для державних службовців взагалі, так само і для працівників місцевого самоврядування характерним є високий освітній рівень. Кожний третій працюючий має неповну базову вищу освіту, у двох третин – повна вища. Три керівника мають науковий ступінь, два мають вчене звання. Впродовж 2009 року двадцять три працівника органів місцевого самоврядування здобули вищу освіту, з них одинадцять – у Національній академії державного управління.

Крім високого освітнього рівня, працівники органів місцевого самоврядування мають достатній досвід роботи. Від 5 до 10 років обіймає посаду кожний третій працюючий.

За віковими категоріями значна частка працівників знаходиться у найбільш працездатному віці: третина чоловіків у віці 46 – 54 роки, третина  жінок у віці 35 – 45 років.