№ 1 (237):

Рух робочої сили у 2010 році по Сумській області

Актуалії

Упродовж 2010 року на підприємства, в установи та організації області було прийнято 59,0 тис. осіб, в той же час було звільнено 68,1 тис. осіб (відповідно 22,9% та 26,4% від загальної кількості працівників). Продовжує спостерігатись ситуація перевищення кількості вибулих осіб над прийнятими.У деяких видах економічної діяльності, зокрема, торгівлі, сільському господарстві, рибальстві, рибництві, будівництві та у працівників, зайнятих операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям кількість прийнятих та вибулих складала від 64,8% до 112,2% середньооблікової кількості штатних працівників.

Із загальної кількості вибулих переважна більшість (82,8%) залишила робочі місця з причин плинності кадрів і лише 6,3% – з причин скорочення штатів.