№ 1 (237):

Розподіл працівників Сумщини за розмірами зарплати у грудні 2010 року

Актуалії

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм у грудні 2010 року заробітної плати свідчить про значну диференціацію в рівнях оплати праці.

У порівнянні з груднем 2009 року кількість працівників, які мали нарахування у межах мінімальної заробітної плати, залишилась на тому ж рівні при збільшенні розміру мінімальної зарплати з 744 грн. до 922 грн. Це – кожний десятий працівник області.Найбільша частка таких працівників спостерігалася у видах діяльності з низьким рівнем середньої заробітної плати: рибному господарстві – кожний третій, готельно- ресторанному та сільському господарстві – кожний четвертий, торгівлі – кожний п’ятий, зайнятий на підприємствах цих видів діяльності. У промисловості дві третини працівників підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати. 
   
Чотири з кожних десяти працівників області отримували заробітну плату вищу за середньообласний рівень у грудні 2010 року (2141 грн.). Кожний шостий мав нарахування, що перевищували 3000 грн.