№ 1 (237):

Реальна заробітна плата у березні 2011 року по Сумській області

Новини

Упродовж останніх 12 місяців середня заробітна плата в Сумській області збільшилась на 17,9%, в той час, як реальна заробітна плата, визначена з урахуванням цінового фактору, відносно березня 2010 року зросла лише на 10,3%, відносно лютого ц.р. – на 4,4% .При порівнянні динаміки номінальної та реальної заробітної плати за січень – березень 2011 року з відповідним періодом минулого року розрив також суттєвий: при зростанні номінальної на 18,2%, реальна заробітна плата збільшилась тільки на 10,0%.

По Україні реальна заробітна плата порівняно з відповідним періодом минулого року у березні 2011 року зросла на 11,3%, у січні – березні 2011 року – на 11,1%, відносно лютого ц.р. збільшилась на 6,6%.