№ 1 (237):

Кількісний та якісний склад працівників Сумської області у 2010 році

Актуалії

У 2010 році понад 700 тисяч мешканців Сумської області знаходились у працездатному віці. На кінець 2010 року на підприємствах, в установах та організаціях регіону було зайнято 260,2 тис. осіб. Загальна кількість працюючих за статевою ознакою розподілялась таким чином: 55,5% – жінки, 44,5% – чоловіки.

Майже кожний четвертий працівник області – молода людина у віці до 35 років. Більш пріоритетною сферою працевлаштування для них залишається фінансова діяльність та торгівля. Найменш привабливою є сільськогосподарська діяльність.Досить поширеним явищем на підприємствах є використання праці пенсіонерів. Наприкінці 2010р. кожний сьомий працівник (37,6 тис. осіб) знаходився у пенсійному віці. Найбільшу частку складають працівники, що отримують пенсію по досягненню віку.