№ 1 (237):

Освітній рівень працівників та навчання виробничих кадрів на Сумщині у 2010-му

Актуалії

Високий рівень трудового потенціалу кадрів на виробництві характерізується освітнім рівнем працюючих. Більше половини працівників (55,8%) мали повну, базову або неповну вищу освіту. Серед них 1,5 тис. осіб мали науковий ступінь. Високий освітній рівень кадрів залишається характерним для працівників, зайнятих у державному управлінні, фінансовій сфері, освіті та охороні здоров’я.Професійне навчання кадрів на виробництві – одна із найбільш важливих складових загального підвищення ефективності виробництва. У 2010р. кількість працівників, які проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації складала 11,1% облікової кількості штатних працівників. Із усієї кількості працівників, які проходили навчання протягом минулого року, більшість становили працівники промислових підприємств та транспорту і зв’язку.

Підвищення кваліфікації за різними формами навчання у 2010р. пройшли понад 23 тис. осіб, або кожний одинадцятий  штатний працівник області, крім того 195 осіб навчались за кордоном.