№ 1 (237):

Зовнішня торгівля послугами Сумщини за січень–березень 2011 року

Актуалії

За даними Головного управління статистики за січень–березень 2011р. 82 підприємства Сумської області здійснювало зовнішню торгівлю послугами. Загальна сума наданих послуг (експорт) становила 8.0 млн.дол. США, cума одержаних послуг (імпорт) дорівнювала 21.7 млн.дол. США.

67% обсягу експорту послуг надано країнам СНД, країнам «далекого зарубіжжя»  – 33%. В імпорті навпаки – відповідно 31% та 69%.Основною країною-партнером в експорті є Туркменістан – майже 32% від загального обсягу наданих послуг, в імпорті – Кіпр (майже 25% всіх отриманих послуг).

Серед міст та районів області  найбільша питома вага обсягів послуг припадає на обласний центр: 97% експорту та 68% імпорту.