№ 1 (237):

Інвестори вкладають у сільське господарство та промисловість

Актуалії

За даними Головного управління статистики у Сумській області, у І кварталі 2011р. більше половини усіх інвестицій в основний капітал спрямовано   у розвиток промислових видів діяльності. Їх обсяги проти аналогічного періоду 2010р. зросли на 36,9%. Вагома частка вкладень у промисловість здійснена підприємствами машинобудування (38,1%). Проти січня–березня 2010р. їх обсяги зросли у 4,2 раза.

Частка капіталовкладень, спрямованих у сільське господарство, мисливство, лісове господарство, склала 19,0% загального обсягу. При цьому обсяги інвестицій у цю галузь зросли на 76,1%.За результатами січня–березня 2011р. також збільшились обсяги інвестицій в основний капітал, спрямовані у діяльність готелів та ресторанів;  фінансову діяльність; рибальство, рибництво; будівництво; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту. Питома вага вкладень у ці види діяльності залишилася незначною – 2,9% усіх інвестицій.

Капітальні вкладення у житлове будівництво склали 62,9 млн.грн. (без ПДВ) і скоротилися на 7,6% порівняно з січнем–березнем 2010р. Їх питома вага у загальному обсязі інвестицій в основний капітал склала 15,0%.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами і організаціями області за І квартал 2011р., збільшився на 13,3% порівняно з відповідним періодом 2010р.

Основним джерелом інвестування традиційно залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,6% загального обсягу капіталовкладень.

У січні-березні 2011р. скоротилася частка коштів населення, витрачених на будівництво власного житла, і склала 12,7% загального обсягу інвестицій в основний капітал, з них 57,3% – на індивідуальне житлове будівництво.

За рахунок кредитів банків профінансовано 5,3% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка коштів іноземних інвесторів склала 2,6%.