№ 4 (241):

Про безпеку праці

Актуалії

Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє, що на сьогоднішній день актуального значення для забезпечення конституційних прав громадян на безпечні та здорові умови праці, передусім тих, хто працює на об’єктах, де щорічно погіршуються умови праці внаслідок вимушеного продовження терміну експлуатації зношених основних фондів та устаткування, набуває визначення реальної небезпеки робочого місця та пов’язаних з цим соціальних наслідків.

Саме для цього на підприємствах, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків, чинним законодавством передбачено обов’язкове проведення атестації робочих місць за умовами праці.Як і в попередні роки найбільша чисельність працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці, залишається на підприємствах машинобудування, деревообробки, хімічної промисловості та будівництва міста. Крім того, такі умови спостерігаються і в комунальних закладах охорони здоров’я та освіти.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, згідно з яким наказом по підприємству (установі, організації) в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу в 5 років, створюється атестаційна комісія. До участі в її роботі можуть залучатися проектні та науково – дослідні організації, профспілки та інші.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу проводяться на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій, а також санітарними лабораторіями відповідно акредитованих підприємств і організацій.

Згідно з п. 6 зазначеного Порядку атестація робочих місць передбачає:

– установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

– санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

– установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

– обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

– визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

– складання переліку робочих місць, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

– аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Для отримання методичної допомоги з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці керівники та відповідальні працівники підприємств, установ та організацій міста можуть звернутись до Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінет 212, або по телефону 32-68-34.Варто також почитати:

Республіканська Християнська партія відповідає на питання

Кожен житель про себе дбає поодинці

Звернення оргкомітету з проведення місцевого референдуму

Сумщина в роки німецької окупації