№ 12 (249):

Соціально–економічне становище Сум за січень–березень 2012 року

Актуалії

За січень–лютий 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1431,3 млн.грн.

Протягом 2011р. інноваційну діяльність здійснювали 17 промислових підприємств обласного центру, або 29,3% загальної кількості обстежених, що в 1,7 раза вище середньообласного показника. На технологічні інновації ними було витрачено 176,4 млн.грн., що на 13,7% менше, ніж у 2010р.

Витрати на інновації підприємств м.Суми становили 42,4% (проти 93,6% у 2010р.) їх загального обсягу по області. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у 2011р. залишались власні кошти підприємств – 176,1 млн.грн. або 99,8% загальної суми витрат на інновації.Протягом 2011р. в промисловості обласного центру впроваджено 56 нових технологічних процесів (в 2,4 раза більше, ніж у 2010р.), освоєно виробництво 143 найменувань (на 30,2% менше) інноваційних видів продукції.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2011р. становив 2086,5 млн.грн. – це 91,6% обсягу реалізації такої продукції по області.

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції по місту становила 23,5% (у 2010р. – 19,6%) при середньообласному показнику 12,4%.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами і організаціями міста за 2011р., збільшився на 14,4% порівняно з 2010р.

У січні–березні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 46,8 млн.грн. Порівняно з січнем–березнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 24,7%.

За січень–березень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 636,0 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1188,5 млн.ткм, що відповідно на 46,7% та 1,6% більше січня–березня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2012р. скористалися 15358,7 тис. пасажирів, що становило 79,9% до січня–березня 2011р. Пасажирооборот склав 354,1 млн.пас.км, що на 6,5% більше обсягів січня–березня 2011р.

За січень–лютий 2012р. підприємствами пошти та зв’язку надано послуг на 64,6 млн.грн., у т.ч. населенню – 21,1 млн.грн., іншим споживачам – 43,5 млн.грн.

Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень–березень 2012р. порівняно з січнем–березнем 2011р. зменшився на 6,1% при зростанні цін на 5,2%.

Підприємствами, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за січень–лютий 2012р. реалізовано послуг усім категоріям споживачів (підприємствам та населенню) на суму 213,3 млн.грн.

Упродовж лютого 2012р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) збільшилась на 4,4%, або на 1278,5 тис.грн. і на 1 березня 2012р. становила 30351,1 тис.грн.

За січень–лютий 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії були призначені 1,4 тис. сімей (96,8% від загальної кількості сімей, які за ними звернулись) на загальну суму 387,1 тис.грн.

За січень–лютий 2012р. населенням м.Суми сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 70,1 млн.грн. (81,2% до суми нарахованих платежів).

Заборгованість населення за житло та комунальні послуги з початку року збільшилась на 16,2 млн.грн. і на кінець лютого 2012р. становила 121,0 млн.грн. Це 51,1% від загальної суми заборгованості по області.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з даними на 1 лютого 2012р. збільшилась на 4,5%, а з відповідною датою минулого року зменшилась на 23,3% і на 1 березня 2012р. становила 2845 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття по місту за лютий зріс на 0,07 в.п. і на 1 березня 2012р. становив 1,58% від кількості населення працездатного віку.

На 1 березня 2012р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді, за оцінкою, проживало 272,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2012р. чисельність наявного населення зменшилась на 210 осіб, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 20 осіб, за рахунок міграційного – на 190 осіб.


За інформацією Головного управління статистики у Сумській областіТакож можна почитати:

"Прекрасная няня" вернется?

Нова "напасть": оніоманія

Ринок праці Сумщини у січні–червні 2011 року

Новини нашої країни