№ 32 (269):

Хто має право на пільгу при сплаті прибуткового податку?

Право і закон

Пільги незаможним і заможнимЩо таке податкова соціальна пільга? Хто і в якому розмірі має право на податкову соціальну пільгу при сплаті прибуткового податку? До яких видів доходів вона застосовується?

Соціальна пільга – це сума, на яку може бути зменшений місячний оподатковуваний дохід фізичної особи. Соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого у вигляді заробітної плати від одного роботодавця і тільки в тому випадку, якщо заробітна плата не перевищує розміру прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, що на сьогоднішній день складає 1320 грн. (941 грн. * 1,4 = 1317,4 грн.).Розмір соціальної пільги становить:

– 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (тобто – 941 грн.) – для будь-якого платника податку;

– 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на кожну дитину – для платника податку, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років (в останньому випадку граничний розмір доходу, який дає право на пільгу множиться на кількість дітей.

Наприклад, для матері, що утримує трьох неповнолітніх дітей, граничний розмір доходу, отриманого у вигляді заробітної плати, становитиме 1320 х 3 = 3960 грн.;

– 150% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, для платника податку, який:

1. Є одинокою матір’ю, батьком, удовою, вдівцем або опікуном чи піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

2. Утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну дитину до 18 років;

3. Є особою, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 або 2 категорії;

4. Є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

5. Є інвалідом 1 або 2 групи;

6. Є особою, якій була присуджена довічна стипендія, як громадянину, що потерпів за свою правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

7. Є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни;

– 200% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, для платника податків який є:

1. Героєм України, Героєм СРСР, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, нагороджений 4-ма і більше медалями «За відвагу»;

2. Учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, що працювала в тилу, інвалідом 1 або 2 групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни;

3. Колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

4. Насильно вивезеною з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною або її союзниками;

5. Хто перебував на блокадній території колишнього Ленінграда в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Якщо платник податку, має право на соціальну пільгу на декількох перерахованих вище підставах, то застосовується податкова соціальна пільга на тій підставі, що дає право на найбільший розмір пільги. Виняток становить ситуація, коли платник податків має кількох дітей, в тому числі і дитину-інваліда, в такому випадку до пільги на дітей додається пільга -для дитини-інваліда.

Наприклад, у платника податків – троє неповнолітніх дітей, один з яких – інвалід. У такому випадку пільга становитиме: 941 грн. + 941 грн. + 1411 грн. 50 коп. = 3293 грн. 50 коп.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем роботи, за вибором самого платника податків. Для цього він подає працедавцю заяву про застосування пільги, форма якої затверджується Державною податковою службою. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують право на застосування пільги відповідно до Постанови КМУ від 29 грудня 2010 року № 1227. Наприклад, свідоцтво про народження дитини, висновок МСЕК про присвоєння групи інвалідності, посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасника бойових дій і т.п.

Податкова соціальна пільга державним службовцям надається без подання заяви, але з наданням підтверджуючих документів.

Податкова соціальна пільга не застосовується до інших видів доходів, крім заробітної плати, а також:

заробітної плати, яку платник податків отримує одночасно з іншими доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового утримання учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від здійснення підприємницької діяльності, а також самозайнятої особи.