Про газету

Інша тематика

"Громадянин України" - газета правова, з питань економіки, суспільного життя


Редактор та видавець: Мацько Юрій Євгенович


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія СМ, № 411 від 6.08.2004 року.


Адреса редакції: 40012, місто Суми, вул. Харківська, 122, 3-й поверх.


Поштова адреса редакції: а/с 31, м. Суми, 40014.


Інтернет: 
gukr.com


Інтернет-версія газети не обов’язково збігається з друкованою.


e-mail:
gukr@yandex.ru