Попередня версія:

Перша річниця “Громадянина України”. Газета приймає вітання з цією датою.

Інша тематика

ЗАСНОВНИК ГАЗЕТИ “ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ”, ГОЛОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ ОЛЕКСАНДР САХНО: “КОЖЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ЗАВЖДИ МАЄ ШАНС ВИБОРУ. ТИМ ЧАСОМ, ШАНС ВИБОРУ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА У СИСТЕМІ ВЛАДИ Є НАЙПРИНЦИПОВІШИМ ШАНСОМ”.Засновник газети
У серпні 2004 року газета “Громадянин України” у відповідності з чинним законодавством одержала свідоцтво про державну реєстрацію. У серпні ж вийшов і перший номер газети. Без урахування сьогоднішнього номера з того дня побачили світ 32 номери “Громадянина України” загальним тиражем 488 тисяч примірників, що поширювались серед жителів обласного центру, в області, в місцевих та центральних органах державної влади. Починаючи з шостого серпня (дня державної реєстрації, тобто офіційного “дня народження” газети) редакція “Громадянина України” одержує поздоровлення з першою річницею газети. Так, окрім привітань, що надійшли від жителів Сум – читачів газети (В. Мартиненка, О. Кезлі, Ю. Больбіта, В. Заріцького, Р. Крикуна, О. Харченка та інших), ми одержали поздоровлення від партійних, громадських організацій, фірм та підприємств. Це – Сумська міська організація Республіканської Християнської партії, Сумська обласна організація НСНУ, Сумська обласна молодіжна громадська організація “Молодь Сумщини”, Річківська сільська організація партії “Батьківщина” (Білопільський р-н), Сумська профспілка “Солідарність”, сумські економіко-правова фірма “Канон”, проектно-будівельна кампанія “САНТ”, ВАТ “Домобудівник”, Сумське обласне адвокатське об’єднання “Альянс”, Сумський обласний мистецький центр “Собор” та інші. А також – від депутатів фракції РХП Сумської міської ради.

Ідея, з якою засновник видання Олександр Сахно прийшов до рішення випускати некомерційну газету, власне відображена у самій назві видання. Ця назва означає знати свої громадянські та людські права і свободи, відстоювати їх. Саме так живуть у багатьох країнах, де рівень життя, рівень соціальних гарантій, рівень відповідальності державних посадовців перед законом, а також депутатів перед своїми виборцями є поки що для нас просто недосяжними. А досягти такого рівня неможливо з чийогось “високого повеління”, а лише “знизу”, і лише усвідомивши свої права. Тобто, права громадянина. І лише тоді можна буде заводити мову про зародки у нашій країні громадянського суспільства.

Тому ми сердечно дякуємо всім тим, хто нас поздоровив, а також іншим нашим доброзичливцям та однодумцям, всім, хто не лише поділяє і підтримує цінності громадянського суспільства, але й намагається захищати свої громадянські та людські права, спираючись на Конституцію України.

“Громадянин України” від самого початку виходу в світ принципово не став на позицію інформаційної газети у широкому розумінні цього слова. Інформація в наших матеріалах використовувалась у першу чергу як привід для констатації висновку або для постановки запитання, порушення проблеми, для висловлення пропозиції щодо вирішення або усунення тих чи інших соціальних, економічних або правових негараздів, невідповідностей законодавчих актів статтям Конституції України.

Не претендуючи на будь-яку “рейтинговість” серед періодичних видань області, відзначимо, однак, низку тем, які з’явились одними з перших або першими в Україні на сторінках саме нашої газети (легко перевірити, взявши до рук підшивки газет), і цим самим, сподіваємось, прислужились інтенсивнішому процесові зародження в наших співгромадян поваги до себе, як до громадянина, а також до народу, як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, як сказано в Конституції України.

Ось, приміром, деякі теми, що порушувались на сторінках “Громадянина України” засновником газети та його однодумцями, і низка з яких зараз набула вседержавної уваги.

У першому номері газети було опубліковано відкритий лист до Конституційного Суду України: чому КС не слідкує за додержанням Основного Закону, що й має бути його прямим обов’язком; чому в господарських судах обласного рівня, які є судами спеціалізованими, судочинство ведеться не колегією суддів, як записано в Конституції, а одним суддею; чому в Основному Законі держави записано, що голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто, а самі ж депутати-законотворці порушують Основний Закон, натискаючи кнопки за відсутніх колег (а як нещодавно виявилось – навіть і за померлих!)?

Всі наступні номери містили публікації з такими ж самими конкретними посиланнями на статті Основного Закону держави з одного боку, і наведенням фактів нехтування цими статтями законотворцями та посадовцями – з іншого. Немає сенсу зараз наводити всі ці статті, бо на сьогодні мало не кожна стаття з більшості розділів Конституції України не виконується.

Зі сторінок нашої газети її засновник Олександр Сахно неодноразово звертався до колишнього і чинного Президента України, зокрема як до гарантів Конституції України, в межах їх законних повноважень покласти край невиконанню Основного Закону країни народними депутатами України, державними виконавчими органами всіх рівнів, починаючи з найвищих; надсилав щодо цього конкретні пропозиції до вищих законодавчих, виконавчих органів державної влади...

Свого часу О. Сахно вступив до лав Ліберальної партії України, тому що, будучи за освітою та покликом економістом та юристом, не міг не поділяти постулати ліберальної ідеології, які є йому близькі. Адже першоосновою лібералізму є обстоювання мирного, реформістського шляху економічних перетворень; вимоги обмеження жорстко централізованої влади, встановлення конституційного ладу, гарантії демократичних свобод, невтручання держави у приватне, в тому числі економічне життя.

Однак своє членство в ЛПУ він невдовзі припиняє з принципових мотивів. Так званий лібералізм по-щербанівськи його обурює до глибини душі, і вже 28 жовтня 2004 року “Громадянин України” публікує Звернення до партійної громадськості Ліберальної партії України, яке підписав О. Сахно зі своїми сумськими однодумцями. У Зверненні, зокрема читаємо: “...слідування ліберальним цінностям, як виявилося, не притаманне самому партійному керівництву і, перш за все, голові Ліберальної партії України. Нам, використовуючи свої права як членів партії, не вдалось методами, передбаченими Статутом партії, іншими правовстановлюючими документами, «достукатись» до партійної верхівки. Це стало зайвим доказом того, що для неї ліберальні цінності були і залишились тільки на папері. ...Нам не вдалось довести своєму партійному керівництву всю непристойність його діяльності, що призвела до профанації самої суті лібералізму, чим дискредитовано і саму партію, як інструмент політичного втілення в життя ліберальних цінностей. Та й що могло вийти з наших намагань, коли жодна точка зору партійця, яка не збігається з думкою, а точніше – з апетитами голови ЛПУ В. Щербаня, взагалі не береться до уваги.

...Тому ми ...оголошуємо про вихід з лав Ліберальної партії України, яку очолює голова з явно диктаторським світоглядом.”

Проте, ліберальні цінності, на щастя, лежать в основі не лише однієї Ліберальної партії України. Олександр Сахно, вірний своїм принципам, які, зокрема, зумовили рішення заснувати газету, і про які він завжди заявляє відкрито (через що, між іншим, Олександра Миколайовича, м’яко кажучи, не дуже жалують деякі представники міської та обласної влади), у своїй громадській діяльності став шукати ту партійну організацію, статут якої відображає близькі йому ідеали, а також принципи партійної роботи.

Врешті-решт таку партію було обрано. Це – Республіканська Християнська партія. У її Статуті, зокрема, закладено, що РХП ставить за мету розбудову Української самостійної соборної держави з ринковою економікою.., утвердження демократичного ладу, становлення соціальної справедливості та розвитку громадянського суспільства; що... РХП спрямовує свою діяльність на захист гідності та безпеки людини і громадянина, обстоює права й свободи, закладені в Конституції України, Загальній декларації прав людини ООН; що РХП сприяє духовному відродженню України, пропагуючи традиційні християнські цінності; що завданням РХП є забезпечення прав людини та української нації на гідне життя і гармонійне поєднання інтересів громадянського суспільства і держав; що РХП виступає за верховенство законів над державними інституціями, за пріоритет приватної власності і ринкових механізмів регулювання економічних відносин.

О.М. Сахно зараз є виконувачем обов’язків голови Сумської обласної організації Республіканської партії України.

У “Громадянині України” від 29 березня 2005 року у своєму інтерв’ю, частина якого була присвячена факту його вступу до РХП, Олександр Миколайович, зокрема, сказав: “Ні для кого не відкрию Америку, сказавши, що політичні партії створюються для того аби прийти до влади з метою реалізації партійної програми та статутних принципів. Це є нормальний, природний процес. Однак, чому я обрав саме цю партію? Найперше тому, що у статуті та програмі партії побудова демократії та громадянського суспільства у державі принципово ґрунтується на гарантії додержання інтересів громадянина. Це основа, яка мені близька, яку особисто я відстоював і до 2004 року, і протягом його, і під час виборів, бачу смисл відстоювати і при новій владі. І до вступу до цієї партії я наполягав (у тому числі й на сторінках нашої газети) на тому, що фундаментом демократичної держави є права і свободи людини і громадянина. Бачення інтересів держави через інтереси громадянина – ось що мене привабило у Республіканській Християнській партії. Крім того, ця партія – не новачок в українській політиці; вона, до речі, 2001 року стала одним із засновників блоку “Наша Україна”. А також: “Я хочу створити обласну організацію Республіканської Християнської партії від душі. Спробую. І від того перемога буде тим більш приємна.

Я хочу бути в цій партії, бо мені близька й та атмосфера, яка там утворилась. Там прийнято за норму висловлювати свої думки відкрито, не озираючись на авторитети, на бізнес тощо.

Мені приємна ця партія і тому, що виникла вона в Галичині, на Поділлі, на Волині... І тому зберегла дух європейськості. Наші співгромадяни із західних областей, що не кажіть, мають на сьогодні вищу політичну культуру, бо вони більший час були поряд з Європою, вони стали органічною її частиною. І тепер я хочу, аби цей дух поширювався і на Сумщину. Звичайно, дух свободи запанував у нас під час боротьби на виборах, дух свободи всій Слобожанщині підсилив наш земляк Віктор Ющенко. Тепер той дух треба утвердити. Тепер ми ні перед ким не станемо на коліна. На них ми станемо лише перед Богом.”

З огляду на ті принципи, якими керується керівництво РХП і, зокрема, її обласне керівництво разом з Сумською міською та районними організаціями РХП, приміром, в Сумській міськраді створено навесні цього року депутатську фракцію РХП, до якої входять вісім депутатів, а саме: В.А. Шкробот, К.В. Єфименко, С.Я. Пак, М.Г. Хоменко, Г.О. Гречаниченко, Б.І. Богодушко, А.І. Малкін, І.В. Сороченко.